NOTA INFORMATIVA CONCURS FEDA
24/07/2018


NOTA INFORMATIVA
 
Per sentència de data 22 de març de 2018, el Tribunal Superior de Justícia d’Andorra va donar  la raó a La Cooperativa Interurbana Andorrana S.A. en el judici instat contra Govern en impugnació del concurs convocat l’1 de juny de 2016 per a la concessió de línies del transport nacional regular de viatgers, i va declarar - entre d’altres pronunciaments - que la plataforma gestora en la que Govern volia delegar la gestió del transport nacional regular de viatgers era contrària a dret.

El motiu que esgrimia el Tribunal Superior per declarar nul·la aquesta plataforma – entre d’altres – és que “l’autoritat del transport” correspon de forma indelegable a Govern, tal com disposa la Llei del transport per carretera.

En data 27 de juny de 2018, FEDA ha convocat un concurs per a la licitació del contracte de serveis per a la implantació i manteniment d’una Plataforma Intermodal de mobilitat, i sembla ser – perquè així es diu en els plecs de condicions del concurs – que ho fa en base a una delegació de competència del Govern (tot i que aquesta delegació de competència no ha estat publicada al BOPA, requisit de validesa que imposa el Codi de l’Administració per a qualsevol  delegació de competència).

La Cooperativa Interurbana Andorrana S.A. ha interposat recurs administratiu contra aquest concurs, atès que FEDA no té competència per a implementar i mantenir una Plataforma Intermodal de mobilitat, sinó únicament per gestionar l’energia elèctrica.
El més greu, però, d’aquest nou concurs és que l’Administració intenta una altra vegada la delegació de “l’autoritat del transport” en una plataforma gestora – mitjançant una concessió que es preveu en els plecs del concurs – i que ja ha dit el Tribunal Superior que no és possible.
És a dir, que el què s’intenta, de forma subreptícia, és que per mitjà d’una delegació de competència de Govern a FEDA, i una posterior delegació de FEDA a una plataforma gestora, es pugui assolir allò que el Tribunal Superior de Justícia ja ha dit sobre que Govern no pot delegar en una plataforma gestora la seva autoritat de gestió del transport.

A part del recurs administratiu interposat (i eventualment les accions judicials que es puguin derivar del mateix), La Cooperativa Interurbana Andorrana S.A. es planteja altres accions en paral·lel, com la denúncia al Tribunal de Comptes – donat que l’exercici de competències que no corresponen a FEDA poden comportar que aquesta entitat incorri en una despesa irregular – o altres que es puguin derivar del fet que no es compleixi amb la llei.  
 
Andorra la Vella, 24/07/2018 


Cooperativa Interurbana Andorrana, SA
Av. Príncep Benlloch, 26, local 6 - AD 500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra) - Telèfon: +376 806555 - Fax: +376 863707